Tjänster

Monterdesign och showroom

 

Monterdesign

Mässor är en viktig mötesplats och en stor marknadsföringskanal för företag. Bland alla andra mässdeltagare gäller

det att göra sitt varumärke/företagsnamn synligt och intressant.

Jag kan erbjuda dig en välplanerad och inspirerande monterlayout utefter dina önskemål. Fokus kommer självklart ligga på en säljande miljö där målet är att öka dels försäljningen och lönsamheten men även nya kunder samt att behålla befintliga.

I ett första steg går vi bl.a. igenom företagets inriktning, profilering, produktsortiment samt önskemål om monterdesign. Därefter lämnar jag förslag på monterdesign i form av skisser och planritningar.

Här kan ni välja om ni önskar att gå vidare, att även köpa tjänsten av genomförande av uppbyggnad av monter, eller om ni är nöjda med att köpa monterförslaget.

 

Showroom

Vill ni ha hjälp med produktplacering och inspirationsmiljöer i ert showroom?

Vill ni bygga upp ett nytt showroom från början?

Jag kan hjälpa er!

Utefter era önskemål och förslag från mig, kan jag hjälpa er att få ett inspirerande och injudande showroom som lockar köplust hos era kunder.

 

 

Butiksexponering och butikslayout

 

Jag utför säljande och inspirerande exponeringar i butik, så som i skyltfönster och övriga ytor i butiken. Jag ger förslag på en välplanerad, inspirerande och säljande butikslayout baserat på bl.a. er målgrupp, produktsortiment och företagsprofil. Det jag tittar på är bl.a. kundvarvet och den "röda tråden", båda är mycket viktig i butik. Man vill att kunden ska bli inspirerad och få en positiv upplevelse i butiken vilket leder till ökad köplust.

Det handlar om att förstärka och förtydliga koncept, varumärken och sortiment genom att bygga miljöer och exponera varor på ett säljande sätt. Målet är att öka försäljningen, effektiviteten och lönsamheten i butiken.

 

Rätt produkt på rätt plats vid rätt tidpunkt.