Butiksexponering & butikslayout

BUTIKSEXPONINGER & BUTIKSLAYOUT

 

Jag utför säljande och inspirerande exponeringar i butik, så som i skyltfönster och övriga ytor i butiken. Jag ger förslag på en välplanerad, inspirerande och säljande butikslayout baserat på bl.a. er målgrupp, produktsortiment och företagsprofil. Det jag tittar på är bl.a. kundvarvet och den "röda tråden", båda är mycket viktig i butik. Man vill att kunden ska bli inspirerad och få en positiv upplevelse i butiken vilket leder till ökad köplust.

Det handlar om att förstärka och förtydliga koncept, varumärken och sortiment genom att bygga miljöer och exponera varor på ett säljande sätt. Målet är att öka försäljningen, effektiviteten och lönsamheten i butiken.

 

Rätt produkt på rätt plats vid rätt tidpunkt.